Chugoku/Shikoku Area - Hiroshima, Okayama, Tottori, Shimane areas